Salgbetingelser

Smartpleie.no – Alfa Trading
Salgbetingelser/
Anvendelse

Våre salgsbetingelser har anvendelse på alt salg fra vår nettbutikk om ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Definisjon

Med «kjøper» menes den som bestiller en vare fra smartpleie.no – Alfa Trading

Priser/prisendringer

Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner inkl. merverdiavgift. Priser på faktura er inkl. mva. Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser, f. eks via Internett. smartpleie.no – Alfa Trading kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. smartpleie.no – Alfa Trading forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.

Produktene

smartpleie.no – Alfa Trading vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra smartpleie.no – Alfa Trading eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor smartpleie.no – Alfa Trading fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt.smartpleie.no – Alfa Trading tar intet ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt.

Mangler i leveranse

Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til smartpleie.no – Alfa Trading snarest etter at feilen burde vært oppdaget til post@smartpleie.no

Mangler/feil ved produkter

Oppdages det mangel eller mulige feil ved et produkt, skal dette rapporteres til smartpleie.no – Alfa TradingDersom smartpleie.no – Alfa Trading gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Leveringstid

Leveringstid 3-5 virkedager innen Norge. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. smartpleie.no – Alfa Trading forbeholder seg retten til og del levere ordre. De resterende varene på ordren vil da bli sendt kunden så snart de er på lager og kostnads fritt for kunden.

Ordrens gyldighet

En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-mail. Ved bestillinger per telefon, fax eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke smartpleie.no – Alfa Trading opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre forutsettes det at kjøperen godtar å følge smartpleie.no – Alfa Trading sine salgbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller smartpleie.no – Alfa Trading skriftlig/per e-mail kansellerer ordren.

Befraktning

Alle varer sendes med posten såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Varer til firmaer sendes normalt som Postens Bedriftspakke. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører smartpleie.no – Alfa Trading blir belastet kjøperen. Alle påløpne gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.

Betaling

Tilnærmede fraktutgifter til den faktiske fraktkostnaden, pluss gebyrer, faktureres kjøperen sammen med leveransen av varen. Ved kredittsalg gis det 10 dagers kreditt til firmaer/offentlige institusjoner. Det sendes ut 2 purringer for kredittsalg før kravet sendes til inkasso. Morarenter og purregebyr beregnes til enhver tid til maksimum av gjeldende regler for dette.

Salgspant

smartpleie.no – Alfa Trading har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jmf. pantelovens §3-14 flg.

Returrett

Gjelder for privatpersoner: smartpleie.no – Alfa Trading følger innen Norge prinsippene i angre rettloven ( 14 dager) for returer med rett til pengene tilbake.”Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt og i hel orginal embalasje. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper. For firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende: Ingen returer uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd.

NB. Generelt gis det ingen retur på kundetilpasset produkter herunder for eksempel etiketter produsert med unike kunde opplysninger som kun kan brukes av Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

Garanti

Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garanti reklamasjon må det påstått defekt produktet returneres til smartpleie.no – Alfa Trading med original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.

Dokumentasjon ved forsendelser

Alle forsendelser til smartpleie.no – Alfa Trading vedrørende returer, garanti reklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøps dato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til smartpleie.no – Alfa Trading skal skje kostnadsfritt for smartpleie.no – Alfa Trading

Tvister

Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Fredrikstad Byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Smartpleie